Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Televizní žánr reality TV z pohledu jeho tvůrců/tvůrkyň
Název práce v češtině: Televizní žánr reality TV z pohledu jeho tvůrců/tvůrkyň
Název v anglickém jazyce: The Reality TV Genre from the Perspective of its Creators
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Genderová studia (24-KGS)
Vedoucí / školitel: Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.05.2008
Datum zadání: 20.05.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2009
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK