Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
A BEHAVIOURAL STUDY OF CAPTIVE WESTERN LOWLAND GORILLA (GORILLA GORILLA GORILLA) AT BRISTOL ZOOLOGICAL GARDENS – SOCIAL BEHAVIOUR / RELATIONSHIPS WITHIN A SOCIAL GROUP
Název práce v češtině: Sociální vztahy ve skupině západních goril nížinných v bristolské zoologické zahradě
Název v anglickém jazyce: A BEHAVIOURAL STUDY OF CAPTIVE WESTERN LOWLAND GORILLA (GORILLA GORILLA GORILLA) AT BRISTOL ZOOLOGICAL GARDENS – SOCIAL BEHAVIOUR / RELATIONSHIPS WITHIN A SOCIAL GROUP
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Program Antropologická studia (24-KOA)
Vedoucí / školitel: RNDr. Mgr. Marina Vančatová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.05.2008
Datum zadání: 16.05.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2008
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Ing. Radek Trnka, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK