Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Klima školní třídy
Název práce v češtině: Klima školní třídy
Název v anglickém jazyce: Climate of a school class
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Marie Linková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.05.2008
Datum zadání: 28.05.2008
Datum a čas obhajoby: 17.01.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.01.2008
Datum proběhlé obhajoby: 17.01.2008
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Jaroslava Kalbáčová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK