Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Kouření a pití alkoholu dospívajícími jako interdisciplinární problém
Název práce v češtině: Kouření a pití alkoholu dospívajícími jako interdisciplinární problém
Název v anglickém jazyce: Cigarette Smoking and Alcohol Drinking of Adolescents
as an Interdisciplinary Problem
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.05.2008
Datum zadání: 17.05.2008
Datum a čas obhajoby: 14.05.2008 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 14.05.2008
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK