Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Současný trénink volejbalu mládeže
Název práce v češtině: Současný trénink volejbalu mládeže
Název v anglickém jazyce: Contemporary Volleyball Training of Youth
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sportovní hry (51-600300)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jaroslav Buchtel, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.04.2007
Datum zadání: 16.04.2007
Datum a čas obhajoby: 07.05.2008 00:00
Místo konání obhajoby: katedra sportovních her
Datum odevzdání elektronické podoby:30.04.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:30.04.2008
Datum proběhlé obhajoby: 07.05.2008
Oponenti: PhDr. Rostislav Vorálek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK