Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fyziologické a výkonnostní předpoklady pro vertikální výskok u hráček odbíjené
Název práce v češtině: Fyziologické a výkonnostní předpoklady pro vertikální výskok u hráček odbíjené
Název v anglickém jazyce: Physiological and efficiency assumptions for vertical jump with volleyball players.
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sportovní hry (51-600300)
Vedoucí / školitel: PhDr. Rostislav Vorálek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.04.2007
Datum zadání: 15.04.2007
Datum a čas obhajoby: 07.05.2008 14:00
Místo konání obhajoby: Katedra sportovních her - oddělení volejbalu
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:15.04.2008
Datum proběhlé obhajoby: 07.05.2008
Oponenti: doc. PhDr. Jaroslav Buchtel, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK