Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Role of the past, memory and history in the works of Kazuo Ishiguro
Název práce v češtině: Role minulosti, paměti a historie v dílech Kazuo Ishigura
Název v anglickém jazyce: Role of the past, memory and history in the works of Kazuo Ishiguro
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.05.2008
Datum zadání: 08.04.2009
Datum a čas obhajoby: 22.05.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2008
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Jakub Ženíšek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK