Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Initiating Acts in Classroom Discourse
Název práce v češtině: Iniciace v diskurzu ve třídě
Název v anglickém jazyce: Initiating Acts in Classroom Discourse
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Renata Pípalová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.05.2008
Datum zadání: 17.04.2009
Datum a čas obhajoby: 22.05.2008 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2008
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Klára Lancová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK