Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
KONSTRUKCE FEMININITY A MASKULINITY V ČESKÉM FILMOVÉM PLAKÁTU V ROCE 1968
Název práce v češtině: KONSTRUKCE FEMININITY A MASKULINITY V ČESKÉM FILMOVÉM PLAKÁTU V ROCE 1968
Název v anglickém jazyce: Femininity and masculinity portrayal as displayed in the Czech film posters in 1968
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Genderová studia (24-KGS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Havelková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.05.2008
Datum zadání: 15.05.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 09.06.2008
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMGOBH00)
Oponenti: doc. PhDr. Zuzana Kiczková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Hlavním cílem práce je genderová analýza filmových plakátů, které vytvořili čeští umělci a umělkyně v roce 1968. Práce se soustředí na analýzu dominantních způsobů zobrazování žen a mužů v těchto výtvarných dílech a jejich interpretaci v rámci daného historického a společenského kontextu. Vzhledem k tomu, že analyzovaný materiál pochází z období centrálně řízené ekonomiky, kdy reklama neplnila svou primární funkci propagace zboží s cílem zvýšení prodeje, soustředí se analýza také na ověření platnosti některých západních teorií týkajících se zobrazování žen a mužů v reklamě.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK