Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Testování tělesné výkonnosti - komparace základních a profesních testů armád s důrazem na země NATO
Název práce v češtině: Testování tělesné výkonnosti - komparace základních a profesních testů armád s důrazem na země NATO
Název v anglickém jazyce: Physical fitness tests - comparison of the Basic and Professional physical tests exercised in the NATO armies
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Vojenská tělovýchova (51-600700)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Lubomír Přívětivý, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.04.2006
Datum zadání: 15.04.2006
Datum a čas obhajoby: 05.05.2008 09:30
Místo konání obhajoby: Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:15.04.2008
Datum proběhlé obhajoby: 05.05.2008
Oponenti: Mgr. Erik Barták
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK