Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pracovní paměť v simultánním tlumočení a její kapacita
Název práce v češtině: Pracovní paměť v simultánním tlumočení a její kapacita
Název v anglickém jazyce: Working memory in simultaneous interpreting and its capacity
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.05.2008
Datum zadání: 14.05.2008
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 19.05.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jana Rejšková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK