Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Počátky vytváření plošných a prostorových forem se zaměřením na zobrazení lidské a zvířecí figury. (Longitudiální pozorování několika jedinců při využívání linie, barevné plochy a hmoty v bezobsažných exploracích i obsahových zobrazeních)
Název práce v češtině: Počátky vytváření plošných a prostorových forem se zaměřením na zobrazení lidské a zvířecí figury. (Longitudiální pozorování několika jedinců při využívání linie, barevné plochy a hmoty v bezobsažných exploracích i obsahových zobrazeních)
Název v anglickém jazyce: Initial stages in the creation of two-dimensional and three-dimensional forms, centring on the depiction of human and animal figures (longitudinal observation of a number of individuals using lines, coloured areas and materials when creating theme-less exploratory images and themed images)
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Helena Hazuková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.05.2008
Datum zadání: 14.05.2008
Datum a čas obhajoby: 19.05.2008 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2008
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. ak. mal. Jaroslav Dvořák
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK