Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Rozvoj grafomotorických dovedností a návyků pro budoucí psaní u leváků v mateřské škole
Název práce v češtině: Rozvoj grafomotorických dovedností a návyků
pro budoucí psaní u leváků v mateřské škole
Název v anglickém jazyce: Development of graphomotorie stills and habits
for future writing in litthanders at nursery school
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.05.2008
Datum zadání: 29.05.2008
Datum a čas obhajoby: 16.05.2008 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 16.05.2008
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Marie Linková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK