Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
SFUMATO (splývavé čtení) a jeho aplikace v praxi i na malotřídní škole v Horním Dvořišti ve školním roce 2006/2007
Název práce v češtině: SFUMATO (splývavé čtení) a jeho aplikace v praxi i na malotřídní škole
v Horním Dvořišti ve školním roce 2006/2007
Název v anglickém jazyce: SFUMATO and its application in practise at two-class school
in Horní Dvořiště in the school year 2006/2007
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.05.2008
Datum zadání: 02.06.2008
Datum a čas obhajoby: 15.05.2008 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 15.05.2008
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Zdeněk Křivánek, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK