Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kvalifikace a výbava poskytovatelů pastorační péče v Pražské diecézi Církve československé husitské
Název práce v češtině: Kvalifikace a výbava poskytovatelů pastorační péče v Pražské diecézi Církve
československé husitské
Název v anglickém jazyce: The qualification and skills of pastoral care providers
in Prague diocese of Czechoslovak Hussite Church
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra systematické teologie, teologické etiky a teologické filozofie (28-01)
Vedoucí / školitel: doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.01.2006
Datum zadání: 31.01.2006
Datum a čas obhajoby: 17.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2007
Oponenti: Mgr. Pavel Kolář, M.T.S., Th.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK