Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití pomůcek při výuce plavání předškolních dětí v daném regionu
Název práce v češtině: Využití pomůcek při výuce plavání předškolních dětí v daném regionu
Název v anglickém jazyce: Aids utilization in pre-school swimming education in a given region
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Babeta Chrzanowská
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.05.2008
Datum zadání: 13.05.2008
Datum a čas obhajoby: 22.05.2008 00:00
Místo konání obhajoby: rettigové
Datum odevzdání elektronické podoby:10.04.2008
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2008
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Věra Kuhnová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK