Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Softball na 1. stupni základní školy
Název práce v češtině: Softball na 1. stupni základní školy
Název v anglickém jazyce: Softball at Junior Years of Primary School
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Ladislav Pokorný
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.05.2008
Datum zadání: 13.05.2008
Datum a čas obhajoby: 14.05.2008 00:00
Místo konání obhajoby: Rettigové
Datum odevzdání elektronické podoby:25.04.2008
Datum proběhlé obhajoby: 14.05.2008
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Babeta Chrzanowská
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK