Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Specifické rysy osobnosti nadaného dítěte. Jak se daří nadaným žákům v běžné škole?
Název práce v češtině: Specifické rysy osobnosti nadaného dítěte.
Jak se daří nadaným žákům v běžné škole?
Název v anglickém jazyce: Specific characteristics of gifted childs
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.05.2008
Datum zadání: 28.05.2008
Datum a čas obhajoby: 15.05.2008 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 15.05.2008
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Zdeněk Křivánek, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK