Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Kresba dětí v předškolním věku - téma pán
Název práce v češtině: Kresba dětí v předškolním věku - téma pán
Název v anglickém jazyce: Preschool age children drawing - draw a man
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.05.2008
Datum zadání: 12.05.2008
Datum a čas obhajoby: 20.05.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 20.05.2008
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK