Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kult osobnosti sportovce a fenomén vítězství
Název práce v češtině: Kult osobnosti sportovce a fenomén vítězství
Název v anglickém jazyce: Sportsman personality cult and victory phenomenon
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Kinantropologie (51-400100)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Jebavá
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.05.2007
Datum zadání: 12.05.2007
Datum a čas obhajoby: 07.05.2008 11:30
Místo konání obhajoby: FTVS
Datum odevzdání elektronické podoby:07.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 07.05.2008
Oponenti: doc. PhDr. Miloš Bednář, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK