Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kauza klecových lůžek: Rozbor internetové diskuse z roku 2006 z perspektivy disability studies
Název práce v češtině: Kauza klecových lůžek: Rozbor internetové diskuse z roku 2006
z perspektivy disability studies
Název v anglickém jazyce: The cause of cage beds: analysis of internet forum from 2006
in a perspective of disability studies
Klíčová slova: klecové lůžko, mentální znevýhodnění, duševní nemoc, liberální občanství, teorie sociální smlouvy, gender, soukromé, veřejné, sociální služba
Klíčová slova anglicky: cage bed, mental handicap, mental illness, liberal citizenship, social contract theory, gender, private, public, social service
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Genderová studia (24-KGS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.05.2008
Datum zadání: 12.05.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:24.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2011
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMGOBH00)
Oponenti: Mgr. David Kocman, M.A., Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce se zaměřuje na analýzu internetové diskuse, která se rozvinula pod článkem na téma klecových lůžek na serveru aktuálně.cz v roce 2006. Teoretickým východiskem jsou koncepty disability studies, koncept občanství a genderová perspektiva. Rozbor textu diskusí je veden kvalitativní výzkumnou metodou kódování vycházející z principů metody zakotvené teorie. Cílem práce je popsat některé formy a příčiny utváření a udržování distance „veřejnosti“ od lidí s mentálním postižením a duševní nemocí na příkladu medializované kauzy.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK