Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Syntéza 5-substituovaných tetrazolů - srovnání klasických metod syntézy s metodami využívajícími mikrovlnné záření
Název práce v češtině: Syntéza 5-substituovaných tetrazolů - srovnání klasických metod syntézy s metodami využívajícími mikrovlnné záření
Název v anglickém jazyce: Synthesis of 5-substituted tetrazoles - a comparison of classical synthetic aproach with synthesis under microvawe activation
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra organické a bioorganické chemie (16-16120)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.05.2008
Datum zadání: 05.09.2008
Datum a čas obhajoby: 02.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2009
Oponenti: prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK