Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Edukace pacienta po akutním infarktu myokardu
Název práce v češtině: Edukace pacienta po akutním infarktu myokardu
Název v anglickém jazyce: Education of patient after acute heart attack
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav sociálního lékařství (15-190)
Vedoucí / školitel: PhDr. Michaela Schneiderová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.05.2007
Datum zadání: 30.06.2007
Datum a čas obhajoby: 16.06.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:02.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2008
Oponenti: Mgr. Dagmar Švecová
  Vlasta Wasyliwová
 
 
Konzultanti: Mgr. Michaela Votroubková
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK