Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Internet a mezinárodní právo soukromé
Název práce v češtině: Internet a mezinárodní právo soukromé
Název v anglickém jazyce: The Internet and private international law
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.02.2008
Datum zadání: 07.02.2008
Datum a čas obhajoby: 06.05.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 06.05.2008
Oponenti: doc. JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK