Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sociální a geografická podmíněnost životního stylu a účasti ve volnočasových aktivitách u populace v produktivním věku
Název práce v češtině: Sociální a geografická podmíněnost životního stylu a účasti ve volnočasových aktivitách u populace v produktivním věku
Název v anglickém jazyce: Social and geografical determinants of lifestyle and sport involvement in adults populations of working age
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Kinantropologie (51-400100)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Irena Slepičková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.04.2007
Datum zadání: 15.04.2007
Datum a čas obhajoby: 06.05.2008 13:00
Místo konání obhajoby: Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:15.04.2008
Datum proběhlé obhajoby: 06.05.2008
Oponenti: prof. RNDr. Jan Hendl, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK