Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pražské jaro 1968 v ústavním vývoji Československa
Název práce v češtině: Pražské jaro 1968 v ústavním vývoji Československa
Název v anglickém jazyce: Prague Spring 1968 in the constitutional development of Czechoslovakia
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ústavního práva (22-KUP)
Vedoucí / školitel: doc. Dr. Ing. Ján Gronský, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.03.2008
Datum zadání: 07.03.2008
Datum a čas obhajoby: 30.06.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.06.2008
Datum proběhlé obhajoby: 30.06.2008
Oponenti: JUDr. Jiří Hřebejk, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK