Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Státní symboly
Název práce v češtině: Státní symboly
Název v anglickém jazyce: State symbols
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ústavního práva (22-KUP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr. h. c.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.02.2008
Datum zadání: 07.02.2008
Datum a čas obhajoby: 05.05.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 05.05.2008
Oponenti: JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK