Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Britská bezpečnostní politika:mezi USA a Evropou 1998-2003
Název práce v češtině: Britská bezpečnostní politika:mezi USA a Evropou 1998-2003
Název v anglickém jazyce: British security politics: USA and Europe 1998 - 2003
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra evropských studií (23-KZS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.01.2008
Datum zadání: 20.01.2008
Datum a čas obhajoby: 26.03.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.02.2008
Datum proběhlé obhajoby: 26.03.2008
Oponenti: PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK