Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Validace externího ratingu
Název práce v češtině: Validace externího ratingu
Název v anglickém jazyce: External rating Validation
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: Mgr. Magda Pečená, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.10.2007
Datum zadání: 18.10.2007
Datum a čas obhajoby: 26.03.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.02.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:18.02.2008
Datum proběhlé obhajoby: 26.03.2008
Oponenti: prof. Roman Horváth, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK