Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Delikt pytláctví v českém zemském právu
Název práce v češtině: Delikt pytláctví v českém zemském právu
Název v anglickém jazyce: The crime of poachery in Czech provincial law
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra právních dějin (22-KPD)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.05.2008
Datum zadání: 06.05.2008
Datum a čas obhajoby: 31.03.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.06.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:05.06.2008
Datum proběhlé obhajoby: 31.03.2009
Oponenti: doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK