Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dekubity a možnosti ošetřovatelské péče
Název práce v češtině: Dekubity a možnosti ošetřovatelské péče
Název v anglickém jazyce: Decubital ulcers and possibilities of attending care
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav sociálního lékařství (15-190)
Vedoucí / školitel: Bc. Eva Prchalová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.05.2007
Datum zadání: 30.06.2007
Datum a čas obhajoby: 17.06.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:02.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2008
Oponenti: Mgr. Zdena Václavíková
  Miroslava Markusová
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK