Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The Notion of YHVH in the Thought of Martin Buber
Název práce v češtině: Pojetí YHVH v myšlení Martina Bubera
Název v anglickém jazyce: The Notion of YHVH in the Thought of Martin Buber
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra religionistiky (27-R)
Vedoucí / školitel: prof. Pavel Hošek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.04.2007
Datum zadání: 25.04.2007
Datum a čas obhajoby: 23.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2008
Oponenti: ThDr. prof. Milan Balabán
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK