Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kvalita života u lidí po operaci totální endoprotézy kyčelního kloubu
Název práce v češtině: Kvalita života u lidí po operaci totální endoprotézy kyčelního kloubu
Název v anglickém jazyce: Quality of life with the people after surgery total replacement hip join
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav sociálního lékařství (15-190)
Vedoucí / školitel: MUDr. Věra Kalfusová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.05.2007
Datum zadání: 30.06.2007
Datum a čas obhajoby: 17.06.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:02.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2008
Oponenti: doc. MUDr. Karel Urban, CSc.
  Zuzana Filková
 
 
Konzultanti: Věra Bičišťová
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK