Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Proměny geografické organizace společnosti - systému osídlení v zemích Visegrádu po roce 1989
Název práce v češtině: Proměny geografické organizace společnosti - systému osídlení v zemích Visegrádu po roce 1989
Název v anglickém jazyce: Changes of spatial organization of society - urban system in Visegrad countries after 1989
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.05.2008
Datum zadání: 05.05.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:30.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2008
Oponenti: doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK