Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ošetřovatelská péče o nemocného s diagnózou: stav po zástavě oběhu a delirantní stav nejasné etiologie
Název práce v češtině: Ošetřovatelská péče o nemocného s diagnózou: stav po zástavě oběhu a delirantní stav nejasné etiologie
Název v anglickém jazyce: Nursing Care of the Patient after Circulations Pledge and Delirious State Etiology Obscure
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Renata Vytejčková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.05.2008
Datum zadání: 02.05.2008
Datum a čas obhajoby: 03.06.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.06.2008
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2008
Konzultanti: MUDr. Jiří Karásek, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK