Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 323)
Detail práce
  
Vliv pobytu ve vazební věznici na rozvoj psychosomatických stresových obtíží a možnosti jejich ovlivnění krátkodobou psychologickou intervencí
Název práce v češtině: Vliv pobytu ve vazební věznici na rozvoj psychosomatických stresových obtíží a možnosti jejich ovlivnění krátkodobou psychologickou intervencí
Název v anglickém jazyce: The influence of stockade restraint on progress of psychosomatic stress ailments and effects of short-time psychological intervention
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav sociálního lékařství (15-190)
Vedoucí / školitel: MUDr. Radkin Honzák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.05.2007
Datum zadání: 30.06.2007
Datum a čas obhajoby: 09.06.2008 00:00
Datum odevzdání tištěné podoby:02.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 09.06.2008
Oponenti: MUDr. Lubomír Hadaš, Ph.D.
  doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK