Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Adaptace rodiny kyrgyzských migrantů na stravovací podmínky v ČR. Případová studie.
Název práce v češtině: Adaptace rodiny kyrgyzských migrantů na stravovací podmínky v ČR. Případová studie.
Název v anglickém jazyce: Food Adaptation of the Kirghis Immigrant Family in Czech Conditions
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.04.2008
Datum zadání: 30.04.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2008
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. et Mgr. Radovan Haluzík, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK