Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Nutritional Support in Critically ill Patients
Název práce v češtině: Nutriční podpora u kriticky nemocných pacientů
Název v anglickém jazyce: Nutritional Support in Critically ill Patients
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Interní klinika 3. LF UK a FNKV (12-2INK)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Pavel Těšínský
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.09.2007
Datum zadání: 12.10.2007
Datum a čas obhajoby: 01.04.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.04.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:01.04.2008
Datum proběhlé obhajoby: 01.04.2008
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK