Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fyzioterapie u obézních pacientů na lůžkovém oddělení
Název práce v češtině: Fyzioterapie u obézních pacientů na lůžkovém oddělení
Název v anglickém jazyce: The physiotherapy with obese patienst on the ward
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN (11-00640)
Vedoucí / školitel: MUDr. Karla Kotková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.04.2008
Datum zadání: 30.04.2008
Datum a čas obhajoby: 09.06.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.06.2008
Datum proběhlé obhajoby: 09.06.2008
Předmět: Obhajoba bakalářské práce F (B01226)
Oponenti: MUDr. Marie Břízová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK