Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výběr policistů do specializovaných útvarů
Název práce v češtině: Výběr policistů do specializovaných útvarů
Název v anglickém jazyce: Selection of police officers for special forces
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Ing. Karel Riegel, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.04.2008
Datum zadání: 30.04.2008
Datum a čas obhajoby: 19.05.2008 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Ivan Slaměník, CSc.
 
 
 
Konzultanti: PhDr. Mgr. Irena Wagnerová, MBA, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK