Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Kvalita života a problematika ošetřování nemocných s diagnózou mentální anorexie
Název práce v češtině: Kvalita života a problematika ošetřování nemocných s diagnózou mentální anorexie
Název v anglickém jazyce: Quality of life and problems concerning the care of the patients with diagnosis mental anorexy
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav sociálního lékařství (15-190)
Vedoucí / školitel: MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.04.2007
Datum zadání: 30.06.2007
Datum a čas obhajoby: 14.06.2008 00:00
Datum odevzdání tištěné podoby:02.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2008
Oponenti: Mgr. Ivana Šlaisová
  MUDr. Květa Doležalová
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK