Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Posttraumatická stresová porucha u vojáků po návratu z mírové mise
Název práce v češtině: Posttraumatická stresová porucha u vojáků po návratu z mírové mise
Název v anglickém jazyce: Posttraumatic stress disorder by soldiers comming back from peacekeeping missions
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav sociálního lékařství (15-190)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Alena Vosečková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.04.2007
Datum zadání: 30.06.2007
Datum a čas obhajoby: 09.06.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:02.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 09.06.2008
Oponenti: PhDr. RNDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA
  prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc., dr. h. c.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK