Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Úloha zdravotních pojišťoven v oblasti preventivní péče
Název práce v češtině: Úloha zdravotních pojišťoven v oblasti preventivní péče
Název v anglickém jazyce: The function of health insurances in preventive medicine
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav sociálního lékařství (15-190)
Vedoucí / školitel: MUDr. Ivan Drašner
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.04.2007
Datum zadání: 30.06.2007
Datum a čas obhajoby: 09.06.2008 00:00
Datum odevzdání tištěné podoby:02.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 09.06.2008
Oponenti: MUDr. Stanislav Konštacký, CSc.
  doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK