Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Přirozený zákon v díle Boženy Komárkové
Název práce v češtině: Přirozený zákon v díle Boženy Komárkové
Název v anglickém jazyce: The Natural Law In The Work Of Božena Komárková
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra teologické etiky (27-TE)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Keřkovský, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.04.2007
Datum zadání: 15.04.2007
Datum a čas obhajoby: 24.06.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.04.2008
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2008
Oponenti: prof. ThDr. Ing. Jakub Trojan
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK