Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Ošetřovatelská péče o nemocného po náhradě aortální chlopně
Název práce v češtině: Ošetřovatelská péče o nemocného po náhradě aortální chlopně
Název v anglickém jazyce: Nursing Care of the Patient after the Aortic Valve Replacement
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství (12-UOS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Marie Zvoníčková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.04.2008
Datum zadání: 30.04.2008
Datum a čas obhajoby: 04.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.09.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:03.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2008
Konzultanti: prof. MUDr. Zbyněk Straka, CSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK