Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dopad neplodnosti na kvalitu života párů
Název práce v češtině: Dopad neplodnosti na kvalitu života párů
Název v anglickém jazyce: The impact of infertility on the quality of life of infertile couples
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav sociálního lékařství (15-190)
Vedoucí / školitel: Mgr. Eva Vachková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.04.2007
Datum zadání: 30.06.2007
Datum a čas obhajoby: 11.06.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:02.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2008
Oponenti: Mgr. Zdeňka Plecitá
  doc. MUDr. Lenka Hodačová, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK