Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ošetřovatelská péče o nemocného s dg. karcinom colon descendens
Název práce v češtině: Ošetřovatelská péče o nemocného s dg. karcinom colon descendens
Název v anglickém jazyce: Nursing Care of the Pacient with Descending Colon Cancer
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jana Holubová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.04.2008
Datum zadání: 29.04.2008
Datum a čas obhajoby: 03.06.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.06.2008
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2008
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK