Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Širokopásmová dielektrická spektroskopie relaxačního ferroelektrika Pb(Fe2/3 W1/3) O3-PbTiO3
Název práce v češtině: Širokopásmová dielektrická spektroskopie
relaxačního ferroelektrika Pb(Fe2/3 W1/3) O3-PbTiO3
Název v anglickém jazyce: Wideband dielectric spectroscopy of ferroelectric PbW1/3Fe2/3O3-PbTiO3
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.03.2008
Datum zadání: 17.03.2008
Datum a čas obhajoby: 21.04.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.03.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:17.03.2008
Datum proběhlé obhajoby: 21.04.2008
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK