Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fyzioterapeutické postupy po distenzi LCM kolenního kloubu
Název práce v češtině: Fyzioterapeutické postupy po distenzi LCM kolenního kloubu
Název v anglickém jazyce: Physiotherapy of injured knee (after LCM distension)
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: Mgr. Klára Hojková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.06.2007
Datum zadání: 05.06.2007
Datum a čas obhajoby: 27.05.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2008
Oponenti: Mgr. Růžena Hlavičková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK