Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Cévní mozková příhoda Kazuistika pacienta po ischemické cévní mozkové příhodě
Název práce v češtině: Cévní mozková příhoda Kazuistika pacienta po ischemické cévní mozkové příhodě
Název v anglickém jazyce: Stroke Casuistry of patient after ischemic stroke
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: PhDr. Michaela Prokešová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.06.2007
Datum zadání: 05.06.2007
Datum a čas obhajoby: 26.05.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2008
Oponenti: Mgr. Šárka Hanušová, PhD.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK